SÖZEL OLMAYAN ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ


Sözel Olmayan Öğrenme Güçlüğü davranış, akademik ve sosyal-duygusal alanlarda güçlüklere neden olan gelişimsel bir problemdir. Sözel öğrenme güçlüğü olan çocuk okul ortamında çeşitli zorluklarla karşılaşır. Okul ortamı karmaşık ve sürekli değişken bir yapıya sahip olduğu için öğrenciler sürekli olarak çeşitli uyaranlarla karşı karşıyadır ve onlardan ortamlara uygun davranışlar göstermeleri, karmaşık sosyal etkileşimlerde bulunmaları beklenirken aynı zamanda akademik beceri sergilemeleri istenir. Bu beklentiler herhangi bir çocuk için yorucu olabilirken öğrenme güçlüğü olan bir çocuk için daha yıpratıcıdır. Ebeveynler, sınıf öğretmeni, okul rehberlik servisi ve psikolojik danışmandan oluşan bir ekip bu güçlüğe sahip olan çocuğa bilinçli bir şekilde yaklaşıp uygun erken müdahale ve bireysel eğitim stratejileri planlayabilirlerse, çocukların okula uyum sağlaması kolaylaşır.