ÖZGÜL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ VE SOSYAL BECERİLER


Özgül öğrenme güçlüğü denildiğinde sıklıkla okuma, yazma ve matematiksel hesaplama alanlarının bir ya da birkaçında yaşanan problemler akla gelir. Oysa özgül öğrenme güçlüğü bulunan çocuklar akademik alanlarda zorlandıkları kadar sosyal beceri alanlarında da önemli güçlükler yaşayabilmektedir. Özgül öğrenme güçlüğü bulunan çocuklarla normal gelişim gösteren çocukların kıyaslandığı çalışmalar ÖÖG’li çocukların diğer akranlarına göre daha düşük sosyal becerileri olabileceğini göstermiştir. ÖÖG’li çocuklar diğer kişilerin niyetlerini doğru bir şekilde anlamakta, sözel olmayan iletişim ipuçlarını yorumlanmakta, kendi duygu ve düşüncelerini tanımlamakta, yüz ifadelerini, beden duruşu ve ses tonlarını tanımlamakta güçlükler yaşayabilirler.
Kaynak: Kılıç-Tülü, B. Ve Ergül, C. (2016). Öğrenme güçlüğü olan çocukların duyguları tanıma becerileri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 17(3), 207-229.