Özgül Öğrenme Güçlüğü ve Diğer Bozukluklar


Özgül öğrenme güçlüğüne eşlik eden tanıların başında dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) gelmektedir. Yapılan araştırmalar ÖÖG ve DEHB birlikteliğini %30-50 olarak bulmuştur. Öğrenme güçlükleri arasından özellikle okuma güçlüğünün DEHB ile ilişkisi ortak kalıtımsal etkenlerle açıklanmaktadır. Bu iki tanının bir arada bulunduğu durumlarda her ikisinin de tedavi açısından değerlendirilmesinin önemli olduğu belirtilmektedir. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun dışında, davranış bozuklukları da öğrenme güçlüklerine eşlik edebilmektedir. Okuma güçlüğü ile davranım bozukluğunun özellikle erkeklerde bir arada bulunmasına sıklıkla rastlanır. Yapılan çalışmalar öğrenme güçlüğü yaşayan erkeklerin sınıf içerisinde negatif bir tutum gösterdiklerini ve sözel patlamalarda bulunduklarını, kızların ise akademik olarak yaşadıkları hayal kırıklığını içlerine atarak daha da içe kapanık ve depresif bir tutum sergilediklerini göstermiştir. Depresyon ve anksiyetenin de ÖÖG’ye eşlik eden durumlar olduğu bilinmektedir. Yapılan çalışmalarda; ÖÖG’de düşük benlik saygısı, somatik yakınmalar, anne, baba veya öğretmenle kötü ilişki ve akran ilişkilerinde zorluklar yaşamanın tanılı bireylerde tanı almayan akranlarına göre daha fazla olduğu belirtilmiştir. Özgül öğrenme güçlüğü tedavisi bireysel farklılıklar göz önüne alınarak yapılmalıdır. Burada ek psikiyatrik tanıların olup olmaması önemlidir. Eşlik eden psikiyatrik tanıların gözden kaçırılmaması ve tedavisinin sağlanması uzun dönemde bireylerin hayat kalitesini iyi yönde etkileyerek bireye ve topluma önemli ölçüde katkı sağlamaktadır.

Kaynak: Özçivit Asfuroğlu, B. ve Tülin Fidan, S. (2016) Özgül Öğrenme Güçlüğü. Osmangazi Tıp Dergisi, 38 (Özel Sayı 1), 49-54.