Disleksi merkezi

Hoşgeldiniz, telaşa mehal yok, Sorunlarınızı profesyonel ekip arkadaşlarımız ile birlikte aşacağız...

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜNE SAHİP BİREYLERİN GÜÇLÜ YÖNLERİ

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜNE SAHİP BİREYLERİN GÜÇLÜ YÖNLERİ

Özel öğrenme güçlüğü ile ilgili yapılan araştırmalar, ÖÖG’ye sahip bireylerin beyin
bağlantılarının daha farklı olduğunu göstermektedir. Peki bu farklılık, bireyin bilgiyi daha
farklı öğrendiğini göstermesinin yanında, karşılaştığı problemleri de daha farklı bir açıdan
yorumlayabildiğini gösterir mi? Yapılan gözlemlerle beraber, öğrenme güçlüğüne sahip
bireylerin birçok farklı alanda başarılı olduklarını biliyoruz ve hatta bunun için internette kısa
bir araştırma yapmak bile yeterli. Bu kişilerin genel özelliklerine bakıldığında ise, herkesten
farklı yaratıcı fikirlerinin ve zengin hayal güçlerinin olmasından bahsedebiliriz. Bununla
birlikte sanatın farklı alanlarında yaratıcılıklarıyla kendilerini gösterebilmektedirler. Erken
tanının önemiyle beraber, ÖÖG’ye sahip çocukların güçlü yanlarının da erken yaşlarda fark
edilip, doğru yönlendirmelerin yapılması, bu çocukların kendilerini daha başarılı hissetmesi,
özgüven ve olumlu benlik algılarının gelişimi açısından katkı sağlamaktadır.

admin

Yorumlar kapalı.