ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜNE EŞLİK EDEN DİĞER PROBLEMLER


Özel öğrenme güçlüğüne sahip çocuklarda, yaşadıkları akademik zorluklara eşlik eden
bazı duygusal ve sosyal sorunlar görülebilmektedir. Bu nedenle ÖÖG’ne sahip çocukları
psikolojik olarak da değerlendirmek büyük önem taşır. Eşlik edebilen psikolojik sorunlar
arasında genellikle kaygı (anksiyete) bozukluğu, depresyon, olumsuz benlik algısı gibi
sorunlardan bahsedebiliriz. Okulda yaşadığı başarısızlık ve bekleneni verememe nedeniyle
yaşadığı stres, ilerleyen zamanda kaygı bozukluğuna dönüşebilir. Okula gitmek istememe gibi
kaçınma davranışları gözlemlenebilir, yetersiz ve değersiz hissedebilirler. Bu da depresif
duygudurumu tetikleyebilir. Bu gibi durumlarda muhakkak bir ruh sağlığı uzmanının
değerlendirmesinin alınması ve gerekiyorsa uygun terapi seçeneklerinin uygulanması sağlıklı
olacaktır.