ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜNDE TANI AŞAMASI


Özel öğrenme güçlüğü yaşayan çocuklar derslerinde güçlük çekme ve başarısız olma gibi akademik sorunlar yaşarlar. Ailelerin çocuklarının yaşadıkları bu sorunların nedeni anlamaya ve çözümü aramaya yönelik başvurduğu uzman tarafından sorun yaşayan çocuk öğrenme bozukluğu açısından değerlendirmeye alınır. Uygulanan testlerle çocuğun zeka düzeyi, yeteneklerinin dağılımı, görsel ve işitsel algı seviyesi incelenip, belirlenerek tanı konulur. Tanı konulduktan sonra özel öğrenme güçlüğü tanısı almış çocukların okulda yaşayabileceği sorunları en aza indirebilmek ve uyumunu sağlayabilmek için çocuğa bireysel eğitim programı hazırlanmalı ve özel eğitim desteği sağlanmalıdır. Tanı alan çocukların öğrenmeleri değerlendirmelerden elde edilen sonuçlarla oluşturulan özel eğitim programlarıyla ve psikolojik destek ile uygulanan eğitsel terapiyle gerçekleşmektedir. Terapinin birinci ilkesi ise sorunla ilgili olarak öncelikle aileyi bilgilendirmek ve okulla işbirliği sağlamaktır.