ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜNDE KAYGI VE DEPRESYON DÜZEYİ


Özel öğrenme güçlüğü tanısı alan kız çocuklarının sürekli kaygı puanları , özel öğrenme güçlüğü tanısı alan erkek çocuklarının sürekli kaygı puanlarından daha yüksektir. Hesap yapmakta güçlük çeken çocukların kaygı düzeyleri de kız çocuklarda erkeklerden daha yüksek çıkmaktadır. Yine öğrenme güçlüğü tanılı grupta kızlar için stres daha fazla kaygı ve çökkünlüğe neden olmaktadır
Araştırmalar sonucu görülmüştür ki özel öğrenme tanısı alan çocukların depresyon puana ortalamaları da farklıdır; özel öğrenme güçlüğü tanısı alan kız çocuklarının depresyon puanları , özel öğrenme güçlüğü tanısı alan erkek çocuklarının depresyon puanlarından daha yüksek çıkmıştır. Ergenlik dönemi açısından bakıldığında, dÖnemin kendine has gelişim görevlerine öğrenme güçlüğü kapsamında baş etmeleri gereken sorunların da eklenmesi depresyon riskini arttırmaktadır ve bu dönemde kızlar erkeklerden daha yoğun olarak depresyon duygusunu hissetmektedir.