ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜNDE İNCE VE KABA MOTOR BECERİLER


Özel öğrenme güçlüğünün okuma, yazma, matematik gibi alanları etkilemesinin yanı sıra ince ve kaba motor becerileri de etkilediği bilinmektedir. Böyle çocuklar sağ ya da sol ellerini tercih etmekte gecikir, yapboz, legolar, küpler, oyun hamuru gibi oyuncaklarla oynamakta zorlanırlar. Kalem tutuşları hatalı olabilir. Düz bir çizgi üzerinde okunaklı yazmakta, resimleri taşırmadan boyamakta, kare, üçgen gibi basit geometrik şekilleri çizmekte güçlük yaşarlar. Ayrıca çorap giymek, ayakkabı bağlamak, düğme iliklemek özel öğrenme güçlüğü olan çocuklar için zorlayıcı olabilir. Bu tarz ince motor becerilerin yanında, kaba motor ve koordinasyon becerilerinde de farklılıklar görülür. Merdiven çıkıp-inmek, zıplamak, seksek, ip atlama gibi oyunları oynamak, belirli bir ritimde el çırpmak sorun yaşanılan alanlardandır. Böyle çocuklar sıklıkla ebevenleri tarafından ‘sakar’ olarak nitelendirilebilirler.
Kaynak: Demirci, N. ve Toptaş Demirci, P. (2016). Özel öğrenme güçlüğü olan çocukların kaba ve ince motor becerilerinin değerlendirilmesi. İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 3(1), 47-57.