ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜNDE HANGİ ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ KULLANILMALIDIR?


Özgül Öğrenme Güçlüğü olan çocuklar genellikle kinestetik ve görsel öğrenme yöntemleri kullanılarak uygulanan eğitim ile bu güçlüğü aşarlar. Ancak yine de burada dikkat edilmesi gereken nokta çocuğun öğrenme yönteminin tespit edilmesidir. Sayı olarak az olsa da bazı çocuklar işitsel öğretim yöntemlerine daha uygundur. Özgül Öğrenme Güçlüğü olan çocuklar soyut kavramları anlamlandırmakta güçlük yaşarlar. Bu yüzden kinestetik öğrenme yöntemi ile tüm bilgiler çocuğa somutlaştırarak verilmelidir. Bunun yanında Özgül Öğrenme Güçlüğü olan bireylerin görsel hafızaları çok güçlüdür. Bu nedenle anlatılan konu görsel içeriklerle desteklenirse hafızada kalma oranı artmaktadır.