ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜNDE ERKEN TANI


Pek çok araştırma erken tanı ve müdahalenin önemini vurgular. Araştırma sonuçları, risk grubundaki çocukların daha okul öncesi dönemde
belirlenebildiğini ve uygun müdahale programı ile desteklendiğinde öğrenme güçlüğü tanısı alma oranlarının düştüğünü göstermiştir. Bu müdahale programları ile çocukların gelişimsel düzeylerini arttırmaya yönelik büyük motor, ince motor kas becerileri, dikkat, sosyal becerileri, erken okur yazarlık becerileri, dil becerileri geliştirilip ileri ki yıllarda akademik hayatına sağlam bir temel oluşturulur.

Erken tanı ile çocuklar eğitimlerine vakit kaybetmeden başlar ve gerçek potansiyellerini gösterip yaşıtlarına yetişebilmektedir.