Özel Öğrenme Güçlüğünde Erken Tanı


Özel öğrenme güçlüğü hakkında yapılan sayısız araştırma erken tanı ve müdahalenin önemine işaret etmektedir. Araştırma sonuçlarına göre, risk grubunda yer alan çocuklar daha okul öncesi dönemde belirlenebilmekte ve uygun müdahale programları ile desteklendiğinde öğrenme güçlüğü ile tanılanma olasılıkları büyük oranda azalmıştır. Bu müdahale programlarının amacı çocukların genel gelişimsel düzeylerini arttırmaktır. Bu programlar kapsamında kaba motor, ince motor, dikkat, sosyal beceriler ile alıcı ve ifade edici dil becerileri ve erken okur- yazarlık becerileri geliştirilir ve sonraki yıllarda gerekli akademik beceriler için bir temel oluşturulur. Erken tanı koyulan ve eğitime vakit kaybetmeden başlanan çocukların yaşıtlarına yetişebilmekte olduğu ve gerçek potansiyellerini gösterebildiği araştırmalarda görülmüştür.