ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ VE SOSYAL İLİŞKİLER


Özel öğrenme güçlüğü olan çocukların sosyal hayatları incelendiğinde, çoğunun arkadaşlık ilişkilerini başlatma ve sürdürme konusunda sıkıntı yaşadıklarını gözlemleriz.  Mecaz ve deyimleri anlamada, yüz ifadelerini ve beden dilini okumada güçlük çekerler. Bu nedenle sınıf ortamında alay edilen, lakap takılan ve dışlanan çocuk haline gelebilirler. Bu çocuklar genelde  kendini ve duygularını ifade etmekte zorlanırlar. Kendilerinin farklı olduklarını hissederler. İletişim kurmaya çalışırken bazen dürüst olmak adına kendini ifade ediş tarzı karşı tarafa hoş ya da doğru gelmeyebilir.