ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ VE ÖDEV


Yapılan araştırmalarda özel öğrenme güçlüğü olan çocukların akranlarıyla aynı ödevi yerine getirebilmek için, beyinlerini daha fazla çalıştırdıkları ve daha fazla çaba gösterdikleri gözlemlenmiştir.

Özel öğrenme güçlüğü tanısı almış öğrencilere ödev verilirken

* Ödevini aldığından ve ödevin nasıl yapılacağını anladığından emin olun.

*Ödev için zaman önemli, çocuğunuzun performansına göre uygun süre ayarlayın.

*Büyük punto ve kağıtlar kullanın.

*Ödevlerde görsellikten yararlanabilirsiniz.