ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN ÇOCUKLARIN KARŞILAŞABİLECEKLERİ SORUNLAR


Özgül öğrenme güçlüğü(ÖÖG), neden olduğu öğrenme problemleri, okul başarısızlığı ve uyum problemleri ile kişinin kişisel, sosyal ve aile işlevlerini bozabilmekte ve bazı psikiyatrik problemlere zemin hazırlayabilmektedir. Özellikle okul çağındaki çocuklar öğrenme konusunda sahip oldukları bu farklılık nedeniyle öğretmenleri tarafından damgalanabilmekte, akranlarınca dışlanabilmekte ve ailesinin beklentilerini yerine getiremediği hissiyatıyla gittikçe toplumdan uzaklaşıp içe kapanabilmektedir. Bu yalnızlaşma durumu düşük benlik saygısı, depresyon ve anksiyete bozukluğundan madde kullanımına uzanan pek çok psikiyatrik rahatsızlığı beraberinde getirebilmektedir. Yapılan pek çok çalışma ÖÖG’li çocuklarda daha fazla anksiyete ve depresyon görüldüğünü, ayrıca içe atım ve dışa atım problemlerinin daha fazla olduğunu ortaya koymuştur.
Kaynak: Coskun,G,N., Akkın Gürbüz, H.G., Çeri, V. ve Doğangün,B. (2018). Özgül öğrenme bozukluğu olan çocuklarda psikiyatrik eş tanıların incelenmesi. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 19(1), 87-94.