OTİZM TANISI KOYULAN BİREYLERİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?


Otizmli bireylerde görülen toplumsal ilişkiler sırasında yaşanan güçlükler, otizmin en temel özelliğidir. Otizmde görülen en belirgin özellik başta anne baba olmak üzere, sosyal ilişki içinde bulunduğu diğer insanlara karşı bağlanma gösterememesidir. Bu bireylerin bebeklikleri, yakın çevreleri tarafından genellikle iyi huylu, hiç ağlamayan bebekler olarak tanımlanmaktadır. Bebeklik döneminde en belirgin olarak kendisine bakım gösteren ya da bebekle sosyal ilişki içine giren bireyle göz teması kuramamalarıdır. Otizmli bireyler öpülme, sevilme, kucaklama gibi duygusal durumlara karşı tepkisiz kalabildikleri gibi, aşırı şekilde tepki vererek karşı çıktıkları da olabilmektedir.
Otizmli çocuklar, okul öncesi dönemde akranlarıyla sosyal ilişki kurmaktan kaçınırlar. Canlı varlıklara karşı kuramadıkları bağlanmayı cansız varlıklara karşı geliştirirler.
Dil gelişiminin akranlarına oranla gecikmesi ailelerin genellikle dikkatini çeken ilk belirti olmaktadır. Otizmli bireylerin dili, sosyal ilişkilerde ve iletişimde kullanabilme becerilerinde ciddi eksiklikler vardır. Sözlü iletişimde yaşanan güçlükler beraberinde sözsüz iletişimde yaşanan zorlukları getirmektedir. Jest, mimik ve beden dilini kullanmada akranlarının düzeyine ulaşamadıkları görülmektedir.
Kaynak
Bodur,Ş. & Soysal, A. (2004). Otizmin Erken Tanısı ve Önemi (13):10394-397.