OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUKLARINA EŞLİK EDEN SORUNLAR


Otistik bozuklukta hiperaktivite belirtileri sıkça görülmesine karşın, hiperaktivite bozukluklarında otistik belirtilerin görülme sıklığı konusunda çok fazla araştırma yapılmamıştır. Otizmde dikkati sağlayan sistemlerde sorun olduğu düşünülmektedir. Otizmde kendine zarar verici davranışların varlığı önemli sorunlardan birisidir. Kendine zarar verme davranışının daha çok zeka düzeyi düşük olan otizmlilerde görüldüğü belirtilmektedir.
Otizmde saldırganlık bazı bireylerde belirgin bir davranış olabilmektedir. Saldırganlık, vurma, saç çekme ve nadiren çok yeme görülebilen davranışlardan bazılarıdır. Yenilemez maddelerin yenmesi olarak görülen “pica”ya da rastlanabilmektedir. Otistik bozuklukta öne çıkan diğer bir sorun ise uygunsuz korkulardır. Hayatlarında herhangi küçük bir değişiklik bile onlarda öfke nöbetlerine yol açabilir.
Kaynak: Özeren, G. (2013). Otizm Spektrum Bozukluğu ve Hastalığa Kanıt Penceresinden Bakış. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 4,2.