OKUMA GÜÇLÜĞÜ ÇEKEN ÇOCUKLARDA SÖZCÜK OKUMA BECERİSİNİN İNCELENMESİ


Okuma güçlüğü çeken çocukların sözcük okuma becerileri incelendiğinde bu çocukların okuma çalışmalarında alfabetik/ses bilgisel stratejiyi tercih ettikleri ancak bu stratejiyi etkin bir biçimde kullanamadıklarını göstermiştir.

Alfabetik/ses bilgisel sözcük okuma stratejisi ise çocuğun sözcükleri okumak için harflerin seslerini bir araya getirdiğini ve sözcükteki harflerin sırasının önemine vurgu yapar.

Okuma güçlüğü çeken çocuklarla yapılan araştırmalar sonucunda anlamsız sözcükleri alfabetik/ses bilgisel strateji ile okuyabildikleri bulunmuştur. Okunabilen, telaffuz edilebilen, tanıdıkları anlamlı sözcükleri ve yeni karşılaştıkları sözcükleri okuma güçlüğü olmayan çocuklardan daha yavaş okudukları görülmüştür. Konuya okuma doğruluğu açısından bakıldığında ise okuma güçlüğü çeken çocukların anlamsız sözcükleri, yeni karşılaştıkları sözcükleri ve tanıdıkları anlamlı sözcükleri okuma güçlüğü olmayan gruba göre daha hatalı okudukları belirlenmiştir.