OKUMA BECERİSİNİN KAZANDIRILMASI VE ANLAMLANDIRILMASI SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER


*Okumayı anlamlandırma çalışmaları yapılmalıdır.
*Okuma akıcı hale getirilmelidir.
*Okuma belli başlı stratejiler içermelidir.
*Çocuk okuması için motive edilmelidir.
*Okuma hayat boyu devam etmelidir.

Motivasyon, okuma ve okuduğunu anlama sürecinde oldukça etkili bir faktördür. Birçok öğretmen ve uzman sorunlarının motivasyon eksikliğinden kaynaklandığına dikkat çekmiştir. Okumaya motive edilmiş çocukların okuma problemlerini aşmanın yanında okuduğunu anlama sorunlarını da aştıkları ve öz güven kazandıkları da tespit edilmiştir..