OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ


Günümüzde özel öğrenme güçlüğü yaşayan çocuk sayısı oldukça fazladır. Bu öğrenciler ne aileleri ne de öğretmenleri tarafından tam olarak anlaşılamadıkları için eğitim hayatlarında çeşitli zorluklar yaşamaktadırlar. Özel öğrenme güçlüğü olan çocukların genel davranış özellikleri okul öncesi dönemde kendini konuşmada gecikme, birbirine yakın heceli kelimelerde sesler karıştırma, ayakkabıların bağlanmasında başarısızlık, sağ-sol karıştırma, kullanılacak el konusunda belirgin bir seçim yapamama, alfabedeki harf ve seslerin öğrenilmesinde zorluk yaşama ve zaman ve yön kavramları birbirine karıştırma şeklinde gösterir.