ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ TESTİ VAR MIDIR?


Öğrenme güçlüğü normal ya da normal üzeri zeka düzeyine sahip bireylerde görülen bir durumdur. Bireyin zeka düzeyi ile ilgili bir problem olmadığı halde, kendisinden beklenilenin altında performans sergiliyor ve akademik alanlarda başarısızlık yaşıyorsa öğrenme güçlüğü yaşıyor olabilir. Öğrenme güçlüğü tanı aşamasında yalnızca öğrenme güçlüğünü tespit etmeye yönelik herhangi bir test bulunmamaktadır. Tanı konulurken, DSM-V tanı kriterlerinden, aile-öğretmen gözlemlerinden yararlanılır. Ayrıca CAS ve WISC-IV zeka testinin öğrenme güçlüğünü yüksek oranda yordayabilen testler olduğu bilinmektedir.