ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜNÜN YETİŞKİNLİK DÖNEMİNDEKİ BELİRTİLERİ NELERDİR?


- Akıcı okumada problem yaşama
– Tek bir göreve odaklanmakta zorluk çekmek,
– Planlama ve organize olma becerisi gerektiren görevleri yapmakta zorlanmak,
– Uzun bir form doldurmaları istendiğinde zorlanmak,
– Hata yaptıklarında aşırı tepki göstermek,
– Not alma, mektup yazma gibi, düşünceyi kağıda geçirme tekniklerinde zorluk çekme
– Deneyim yoluyla daha iyi öğrenmek,
– Yönleri karıştırma, haritayı anlamada zorluk çekme,
– Bir konu hakkındaki düşüncelerini aktarmada zorluk yaşama yetişkinlerde öğrenme güçlüğünün yaygın belirtilerindendir.