ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜNÜN TEDAVİSİ NEDİR?


Öğrenme güçlüğü bir hastalık değildir. Bireyin normal ya da normal üzeri zeka düzeyine sahip olmasına rağmen öğrenme stilinin farklı olması sonucu potansiyelinin altında başarı göstermesi durumu öğrenme güçlüğü olarak adlandırılır.

Öğrenme güçlüğü bir hastalık olmadığı için ilaç tedavisi de yoktur. Bireyin eksiklikleri, öğrenme güçlüğünün türü, şiddeti ve bireyin ihtiyaçlarına göre hazırlanan bireysel eğitim programları ile bireye akademik destek sağlanır. Bu akademik destek birey öğrenme güçlüğü semptomları ile başa çıkabilene ve adaptasyon sağlayabilene kadar devam eder.