ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜNÜN SOSYAL GELİŞİME ETKİLERİ


Öğrenme güçlüğü olan çocuklar normal ya da normal üzeri zeka düzeyine sahip olmalarına rağmen çeşitli eğitsel alanlarda sorun yaşamaktadırlar. Bu durum çocukların, okul hayatlarında akademik güçlüklerle karşı karşı kalmalarına neden olmaktadır. Çocukların yaşadıkları akademik güçlükler zaman geçtikçe düşük benlik saygısına, zayıf öz yeterlik inancına, stres, kaygı bozukluklarına ve duygusal problemlere sebep olabilmektedir. Bazı öğrenme güçlüğü olan çocukların okulda bulundukları zamanlarda sinirli, yalnız, kafası karışmış, yetersiz hissettikleri ifade edilmektedir.