ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜNÜN SEBEBİ NEDİR?


Öğrenme güçlüğünün etiyolojisi kesin olarak bilinmese de ilgili araştırmaların ortaya çıkardığı ortak etmenler şunlardır:

– Genetik Etmenler,
– Nörolojik Fonksiyonlardaki Bozukluk,
– Hemisfer Arası İletişim Sorunları,
– Fonolojik İşlevlerdeki Bozukluk,
– Algısal Bozukluklar,
– A Tipik Asimetrisi,
– Metakognitif Gecikme.