ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜNÜN NEDENİ NEDİR?


Genetik olabileceği düşünülmektedir fakat nedenlerine dair net bir açıklama
bulunmamaktadır.