ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜNÜN ETKİLERİ


Öğrenme güçlüğü yaşayan bireyler günlük hayatta kullanabilecekleri işlevsel bilgilerin kazanımında zorluk yaşayabilirler. Bunlar;

-Aylar

-Günler

-Çarpım Tablosu

-Sağ/sol yön bilgisi

-Zaman yönetimi

Gibi sıralı ve sosyal becerilerde yaşanan zorluklar olarak sıralanabilir. Bu becerilerin kazanılmaması bireyin hayat kalitesini düşürerek bireyin kendisini yetersiz hissetmesine sebep olabilir. Özgüven ve benlik saygısını etkileyebilir. Bireyler kendilerinde ya da aileler çocuklarında bu gibi durumları gözlemliyorsa tanı için bir uzmana başvurmaları önerilir. Öğrenme güçlüğü semptomları olarak sıralayabileceğimiz bu gibi durumların tedavisi akademik destek ile gerçekleştirilmektedir. Bu sayede birey günlük yaşantısında adaptasyonunu sağlayabilir.