ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜNE SEBEP OLAN ETMENLER NELERDİR?


Öğrenme güçlüğü normal ya da normal üzeri zeka düzeyine sahip çocuk ve yetişkinlerin akademik alanlarda performanslarının altında başarı göstermesi sonucu ortaya çıkan bir durumdur. Öğrenme güçlüğüne sahip olan bireylerin akademik alanlarda yaşadıkları zorluklar öğrenme stillerinin farklı olmasından kaynaklanmaktadır. Öğrenme bozukluklarının etiyolojisi kesin olarak bilinmese de ilgili araştırmalar sonucu ortaya konan etmenler şu şekilde sıralanmıştır:
* Genetik Etmenler
* Nörolojik Fonksiyonlardaki Bozukluk
* Hemisfer arası İletişim Sorunları
* Fonolojik İşlevlerdeki Bozukluk
* Algısal Bozukluklar