ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜNDE PSİKO-SOSYAL DESTEK


Öğrenme güçlüğü olan bir çocuk akademik alanlar dışında birçok açıdan da sıkıntı yaşayabilir. Bunlardan en temeli aile ve okul çevresidir. Öğretmenin kendisinden yapmasını istediği görevleri yerine getirirken yaşayabileceği zorluk ve yapamadığı sırada yaşayacağı psikolojik gerilim, bunun sonucunda oluşabilen hiçbir zaman başaramayacağına dair algısı, ailesinin beklentileri ve aynı şekilde yaşayabileceği sıkıntılar en belirgin örnekler olabilir. Bu süreci yaşarken alacağı psiko-sosyal destek hem bu süreci daha kolay atlamasını hem de yeni edineceği becerileri kazanmasını ve uygulamasını kolaylaştıracaktır (Yıldız, 2013).