ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜNDE GÖZLEMLENEN SORUNLAR


Akademik olarak zorlanmanın yanında çocuklarda kitap okumada, yazı yazmada, ödevlerini yapmakta, okula gitmekte isteksizlik görülebilir.Bazı durumlarda çocuklar akran zorbalığına maruz kalabilmektedir. Bu gibi durumların önlenebilmesi için ailenin okul ile iletişim halinde olması önemlidir. Ayrıca aileler için öncelikle durumu kabullenme ve doğru metot ile eğitim veren bir kurumla iş birliği yapmaları önemlidir.