ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜNDE ERKEN TANI VE MÜDAHALE NEDEN ÖNEMLİDİR?


Ülkemizde özgül öğrenme güçlüğü tanısı genellikle ikinci ve üçüncü sınıflarda konmaktadır. Erken tanı, erken müdahaleyi getirir anlayışına uygun olarak bu yaşta tanılanan çocuklar, erken müdahaleden ve özel eğitim hizmetinden geç yararlanmaktadır. Bu durum, özel eğitimin süresini uzatmakla birlikte, özel eğitim giderlerini arttırmakta, bireyin müdahaleden en yüksek verimi alamamasına neden olmaktadır.