ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜNDE AİLENİN YAKLAŞIMI NASIL OLMALIDIR ?


Araştırmalar eğitim düzeyi yüksek ebeveynler ve nitelikli öğretmen gibi faktörlerin erken teşhiste etken olduğunu ve çocukların sorunları ile baş etmede kolaylaştırıcı bir yapıya sahip olduğunu göstermektedir. Aileler, öğrenme güçlüğü çeken çocuklarına karşı zorlayıcı bir tutum sergilememeli, yardım ederken sinirlenmemeli, anlayışlı olmaya özen göstermelidir. Bu çocukların istemedikleri için okumadıklarına inanmak en büyük yanlıştır. Onlar okumakta zorlandıkları için okumak istememektedirler. Böyle düşünmek, sorunu daha da büyütür. Çocuk aile ile iletişimi keser ve kaygı düzeyi yükselir. Bu nedenle anne babalar öğrenme güçlüğü tedavisi ve beraberinde görülebilecek olan psiko-sosyal sorunlar için uzman yardımı almalıdır.