ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ VE YETİŞKİNLİK DÖNEMİ


Öğrenme güçlüğü olan yetişkin bireyler, kendilerini kontrol etmekte zorlanırlar, yabancı bir dil öğrenmede zorluk yaşarlar. Sınavlara hazırlanırken çeşitli sıkıntılar yaşarlar, zeka düzeylerine oranla daha yavaş bir çalışma tempoları vardır. Normal gelişim gösteren bireyler ise zeka düzeyleri ile doğru orantılı performans gösterirler. Kendilerini kontrol edebilirler ve rol sahibi olmak için çaba gösterirler. Yabancı bir dil öğrenmede başarılı olurlar ve sınavlara çalışırken fazla zorluk çekmezler.