ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ VE TÜRLERİ


Öğrenme güçlüğü normal veya normal üstü zeka düzeyine sahip çocukların farklı öğrenme alanlarında sorun yaşamasıdır. Sorun yaşanılan öğrenme alanına göre öğrenme güçlüğünün üç türü vardır. Bunlar; disleksi, diskalkuli ve disgrafidir.

Disleksi: Okuma, okuduğunu anlama gibi becerilerde kendini gösteren okuma güçlüğü olarak tanımlanır.
– Harflerin isimlerini ve şekillerini hatırlamada güçlük çekme
– Okurken ve yazarken kelimelerdeki harflerin yerlerini değiştirme
– Çok kullanılan kısa kelimeleri yanlış okumak veya hiç okumama
– Uzun kelimeleri okurken bocalama
– Sesli veya sessiz okumada, genellikle kelimeler düzgün okunamadığı için anlama güçlüğü çekme
– Yavaş ve güçlükle sesli okuma
gibi belirtileri vardır.

Disgrafi: Yazma becerilerinde yaşanılan güçlüktür.
-Kötü ve yavaş yazma
-Pasaklı ve düzensiz kağıtlar
-Bakarak yazmakta güçlük çekme
-Motor becerilerde zayıflık
-Harfleri yazmak için gerekli el hareketlerini unutma
gibi belirtileri vardır.

Diskalkuli: Matematik becerilerinde yaşanılan güçlüktür.

– Sayı saymakta sorunlar yaşama
– Rakamları yanlış okuma
– Matematik işlemlerini hatırlamada ve yapmakta güçlük çekme
– Matematik problemlerini bakarak yazmakta ve yazıları düzenlemede güçlük çekme
– Birçok işlem hatası yapma
– Matematik terimlerini ve kavramlarını akılda tutmakta güçlük çekme
gibi belirtileri vardır.