ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ VE OKULA UYUM


Okul sürecinde zorlanan çocuklar uyum konusunda da güçlük çekmektedir. Düşük akademik başarı ve düşük motivasyon sonucunda okulu bırakma ve okul reddi durumları ile çok fazla karşılaşılmaktadır.