ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ VE MATEMATİK


Dislekside olduğu gibi matematik öğrenme güçlüğünde de bireyler farklı özellikleriyle kendisinde olan öğrenme güçlüğünü gösterir. Bunlardan bazıları yaptığı işlemin mantığını anlatamaması (örneğin toplama işlemi), işlem yaparken parmaklarını kullanması, bazı ifadeleri karıştırması (eşittir,-den büyüktür), ezbere dayalı anlamaya çalışması olabilir.