ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ VE MATEMATİK


Öğrenme güçlüğü çok geniş bir alanı kapsar fakat matematikte öğrenme güçlüğü dendiği zaman bu alana özgü bir takım yetersizliklerden bahsedilmektedir. Herhangi bir konuda öğrenme güçlüğü yaşayan bir öğrencinin gelecek konularda başarıya ulaşması zordur. Temel kavramların öğrenilmesindeki yetersizlikler öğrencilerde öğrenme güçlüklerini artıran önemli nedenlerden biridir. Matematikteki konuların güçlü bir sıralı yapıya sahip olduğu göz önüne alınırsa temel kavramların öğreniminde yaşanılan öğrenme güçlüklerinin bu kavramların üzerine inşa edilen kavramların öğrenimini de etkilediği söylenebilir. Tüm branşlarda olduğu gibi matematikte de tüm öğreticilerin anlattığı konu ile ilgili öğrencilerin ne tür öğrenme güçlüklerine sahip olduğunu bilmesi öğretim yöntemlerini seçmede fayda sağlayacaktır. Bu farkındalık öğrenme güçlüklerinin giderilmesine yönelik yapılacak olan çalışmalar için de yol gösterici olmaktadır.