ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ VE MATEMATİK


Normal ya da normal üzeri zeka düzeyine sahip bireylerin; okuma, yazma ve matematik gibi eğitsel alanlarda kendi performanslarının altında başarı göstermesi sonucu gözlemlenen durum öğrenme güçlüğü olarak adlandırılır. Öğrenme güçlüğü yaşayan bireylerin akranları ile aynı anda aynı hedeflere ulaşamamasının nedeni öğrenme stillerinin farklı olmasıdır. Öğrenme güçlüğü olan bireyler yukarıda sıralanan eğitsel alanlardan biri ya da birden fazlasında sorun yaşayabilir. Zeka düzeyi normal ya da normal üzeri olan bireylerin matematik alanında sorun yaşaması diskalkuli öğrenme güçlüğü türü olarak adlandırılır. Diskalkulisi olan bireyler matematiksel işlemlerde, problemlerde, çarpım tablosunun kazanımında sorun yaşarlar. Diğer öğrenme güçlüğü türlerinde de olduğu gibi diskalkulinin tedavi süreci akademik destek sağlanarak gerçekleştirilir.