ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR


Öğrenme güçlüğü okuma, yazma ve matematik gibi eğitsel alanlarda sorun yaşanmasına neden olan bir durumdur. Öğrenme güçlüğü yaşayan bireylerin zeka düzeyleri normal ya da normal üzeri olmasına rağmen potansiyellerinin altında performans gösterirler. Bunun sebebi öğrenme stillerinin farklı olmasıdır. Farklı öğrenme stillerine sahip olan bu bireyler eğitim hayatları içerisinde akranları ile aynı anda aynı hedeflere ulaşmakta sorun yaşarlar. İçerisinde bulundukları eğitim döneminde kendilerinden beklenilen hedeflere ulaşılmaması öğrenme güçlüğü yaşayan bireylerde akademik başarısızlık ile sonuçlanır.

Akademik başarısızlığın yanı sıra özgüven sorunları,kaygı bozuklukları, akran zorbalığı, okul fobisi gibi psiko-sosyal problemlerin öğrenme güçlüğüne eşlik edebildiği gözlemlenmektedir.