ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ VE EĞİTİM ORTAMI


Öğrenme güçlüğü normal ve normalin üzerinde zeka düzeyine sahip olan çocukların; okuma, matematik ve yazma gibi alanlardaki akademik becerilerde sorun yaşaması durumudur. Öğrenme güçlüğünde dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan biri yukarıda da belirtildiği gibi zeka düzeyi ile ilgili bir problem olmamasıdır. Öğrenme güçlüğü tanısı almış çocuklar öğrenme ile ilgili sorunlar yaşarlar çünkü öğrenme stilleri diğer çocuklara göre daha farklıdır. Bu nedenle öğrenmeler farklı uyaranlar ile desteklenmeli, eğitim ortamı psikolojik ve sosyal olarak yapılacak etkinliklere uygun olarak düzenlenmelidir. Okuma-yazma ve matematik alanlarında belirlenmiş hedeflere ulaşılması için ortamın fiziki özelliklerinin (öğrenci sayısı, ışık, ses gibi..) çok yönlü iletişim sağlayacak şekilde düzenlenmesi önerilir.