ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ VE EĞİTİM ORTAMI


Öğrenme güçlüğü yaşayan çocuklarda zeka düzeyi normal ya da normalin üzerindedir. Bu çocukların okul müfredatını takip etmekte zorlanmaları ya da okul müfredatına göre öğrenememelerinin sebebi öğrenme stillerinin farklılık göstermesinden kaynaklanır. Bu çocukların hangi öğrenme stiline daha yatkın olduğu tespit edilmeli ve o öğrenme stiline göre çalışmalar aktif hale getirilmelidir. Ayrıca öğrenme güçlüğü yaşayan çocuklar için eğitim ve çalışma ortamının düzenlenmesi gerekir. Bu çocukların sınıf ortamında öne oturmaları, derste farklı uyaranlar ile öğrenmelerin desteklenmesi önerilir. Çalışma ortamında ise fazla uyaranlardan kaçınılmalı, çalışma alanı düzenli olmalı, çocuklara yardımcı hatırlatıcı notlar kullanılmalıdır.