ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ VE EĞİTİM


Öğrenme güçlüğü normal ya da normal zeka düzeyine sahip bireylerin okuma, yazma, matematik gibi akademik alanlarda kendi potansiyellerinin altında performans göstermeleri olarak ortaya çıkan bir durumdur. Öğrenme güçlüğünde birey akranlarından farklı olarak konu takibi ve öğrenimi konusunda zorlanır ve geride kalır. Bunun sebebi bireylerin öğrenme stillerinin farklı olmasıdır. Öğrenme güçlüğü yaşayan bir birey özel ya da devlet kurumlarında eğitimine devam edebilir. Ancak akranları ile eş zamanlı konu takibi yapabilmesi ve geride kalmaması için ek olarak destek eğitimi alması gerekir. Bu destek eğitim birey için hazırlanmış bireysel eğitim programları ile gerçekleştirilmelidir.