ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ VE DUYGUSAL ETKİLERİ


Öğrenme güçlüğü yaşayan çocuklar; normal ya da normal üzeri zeka düzeyine sahip olmalarına rağmen kendilerinden beklenen akademik becerileri kazanma da ve gerçekleştirmede başarısız olurlar. Zeka düzeyleri ile kendilerinden beklenen performansın altında başarı gösterirler. Çalıştıkları halde öğrenme stilleri farklı olduğu için müfredat takibi yapmakta ve müfredata göre öğrenmekte sorun yaşamaları çocuklarda benlik saygısının düşmesine ve hayal kırıklığı yaşamalarına neden olur. Bunun sonucu birtakım olumsuz duygular ve duygusal sorunlar ortaya çıkabilir.
Bunlar;
*Öfke
*Kaygı
*Depresyon şeklinde sıralanabilir.
Bu gibi olumsuz duygular ve duygusal problemlerin önüne geçebilmek için ailelerin ve öğretmenlerin konu ile ilgili farkındalıklarının yüksek olması gerekir. Bu ve benzeri duygusal sorunlar karşısında mutlaka bir uzmandan yardım alınması önerilir. Sabırlı, cesaretli-destekleyici olmak, çocuğa kendisini değerli hissettirmek ve başarılarını takdir etmek gibi tutumlar ise ailelerin çocuklarına yardımcı olabilmek için yapabileceği örnek davranışlar arasında yer alır.