ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ VE DİL GELİŞİMİ


Öğrenme güçlüğüne bağlı ya da bağımsız olarak dil-konuşma bozuklukları görülebilmektedir. Dil-konuşma bozuklukları okuyup anlama ve kavrama becerilerini olumsuz etkilemektedir. Sesleri doğru çıkaramama, bir dil becerisi olan okuma yazma becerilerini olumsuz etkilemektedir. Erken yaşlarda daha sık görülen dil-konuşma problemleri ilerleyen yaşlarda öğrenme güçlüğüne yol açan harfleri doğru seslendirememe, harfleri karıştırma gibi bozukluklara yol açmaktadır. Öğrenme güçlüğü ve dil-konuşma problemlerinin sıklıkla bir arada görüldüğü bilinmektedir. Dil-konuşma problemleri üzerine alınan doğru destek öğrenme güçlüğüne bağlı olarak görülen semptomların olumlu olarak değişmesini sağlamaktadır.