ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ VE DEHB


Öğrenme güçlüğü ve DEHB’in birlikte görülme sıklığının %40 olduğu ve DEHB’in öğrenmede zorluk yarattığı bilinmektedir. DEHB nedeniyle planlama ve düzenleme becerileri yeteri kadar gelişemez. Dikkati odaklama ve sürdürmedeki güçlük öğrenilecek bilginin anlanmamasına ve kalıcı olamamasına neden olur. Dürtüsellik ve kendini kontrol edememe, öğrenme için gerekli olan bekleme ve sabır gösterme becerilerine engel olur. Tüm bunlar düşünüldüğünde DEHB’in öğrenme güçlüğü ile birlikte görüldüğünde öğrenmenin önünde büyük bir engel oluşturacağı anlaşılmaktadır.