ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ TÜRLERİ NELERDİR?


Öğrenme güçlüğü normal ya da normal üzeri zeka düzeyine sahip bireylerin belirli akademik alanlarda yaşadığı güçlük sonucu ortaya çıkan bir sorundur. 3 türü vardır. Bunlar;
-Disleksi
-Diskalkuli
-Disgrafi dir.