ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ TÜRLERİ NELERDİR?


Öğrenme güçlüğü normal ya da normal üzeri zeka düzeyine sahip bireylerin çeşitli akademik alanlarda güçlük yaşaması ve potansiyellerinin altında başarı göstermesidir. Bireylerin sorun yaşadığı akademik alana göre öğrenme güçlüğü türlere ayrılmaktadır. Bunlar;

*Disleksi (okuma güçlüğü)
*Disgrafi (yazma güçlüğü)
*Diskalkuli (matematik güçlüğü)

olarak adlandırılmaktadır.