ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ TESTİ


Zeka düzeyi normal ya da normalin üzerinde olan çocukların akademik alanlarda yaşadıkları sorunlar olarak kendini gösteren güçlük özel öğrenme güçlüğü olarak tanımlanır. Özel öğrenme güçlüğünün tanı aşaması için geliştirilmiş bir öğrenme güçlüğü ya da disleksi testi yoktur. Tanı aşamasında WISC-IV ve CAS zeka testlerinden yararlanılır. Bu iki testin sonuçlarının öğrenme güçlüğünü yüksek oranda yordayabildiği ortaya konmuştur. Bu iki testin dışında öğrenme güçlüğü tanı aşamasında DSM-V tanı kriterlerinden yararlanılır.