ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ TESTİ


Yalnızca öğrenme güçlüğünün tespitine yönelik geliştirilmiş bir test bulunmamaktadır. Öğrenme güçlüğünün tanı aşamasında WISC-IV ve CAS zeka testlerinden yararlanılmaktadır. Güncel olarak öğrenme güçlüğünü yüksek oranda yordayabilen bu iki testin sonuçlarıdır. Ayrıca tanı aşamasında DSM-V tanı kriterleri de göz önüne alınmaktadır.