ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ TEDAVİSİ


Zeka düzeyi normal ya da normalin üzerinde olan çocukların akademik alanlarda yaşadıkları sorunlar olarak kendini gösteren güçlük özel öğrenme güçlüğü olarak tanımlanır. Özel öğrenme güçlüğünde tanı konulmadan önce iki aşamalı bir değerlendirme süreci gerçekleşir. Bunlar tıbbi değerlendirme ve eğitsel değerlendirmedir. İlk olarak öğrenme güçlüğünün herhangi bir fizyolojik sorunun nedeni olmadığından emin olunması gerekir. Fizyolojik bir durumun neden olmadığı öğrenme güçlüğünde tıbbi tanı çocuk psikiyatristleri tarafından konulur. Tıbbi tanının beraberinde eğitsel rapor çıkartılarak çocuk eğitimde bazı yasal haklara sahip olabilir. Eğitsel değerlendirme ise tedavi sürecini içerir. Özel öğrenme güçlüğünün bilinen bir ilaç tedavisi yoktur. Tedavi süreci akademik destekle ile gerçekleşir. Eğitsel değerlendirme süreci çocuğun akademik alanlarında eksikliklerinin belirlenmesi, bireysel eğitim programı hazırlanması ve güçlü olan öğrenme stillerinin tespit edilmesini kapsar.