ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ TEDAVİSİ NE KADAR SÜRER?


Öğrenme güçlüğünün herhangi bir ilaç tedavisi bulunmamaktadır. Tedavi süreci bireyin eksik olduğu, geride kaldığı akademik alanların belirlenip bu alanları geliştirmeye yönelik bireysel eğitim programlarının hazırlanması ile başlar ve destek eğitimi şeklinde gerçekleştirilir. Tedavinin ne kadar süreceği ya da eğitim desteğinin ne sıklıkta olması gerektiği bireyin performansına, öğrenme güçlüğünün şiddetine bağlıdır. Ayrıca öğrenme güçlüğünde tedavi sürecini etkileyen bir diğer önemli faktör ise erken tanı ve müdahaledir. Erken tanı ile akademik alandaki eksikliklerin oranı artmadan sürecin uzamasının önüne geçebilir.